info@artekaritim.com.tr+90 (262) 642 33 38Gebze, Kocaeli
Fiziksel Atıksu Arıtma Sistemleri
Resimleri büyütmek için tıklayınız
Su ve Atıksu Arıtma Sistemlerinde Kullanılan Kapsamlı Üniteler

Izgaralar

Su içinde bulunan kaba maddelerin arıtma tesisinde mevcut mekanik ekipmanlara zarar vermemesi ve boru hatlarında tıkanıklık yaratmaması; diğer kısımlara gelen yükün hafifletilmesi veya yüzücü kaba maddelerin sudan ayrılması gibi amaçlarla ızgaralar kullanılır.

Izgara aralıkları çubuk aralıklarına göre;

  • İnce ızgaralar
  • Kaba ızgaralar

Temizlenme şekline göre;

  • Elle Temizlenen Izgaralar
  • Mekanik Temizlenen Izgaralar

Kaba ızgaralar, koruyucu ekipman olduklarından ilk ünite olarak kullanılırlar. Çubuk aralığı, kaba ızgaralarda 4 cm'den büyük, ince ızgaralarda 1,5-3.0 cm arasında bulunur.

Izgaraya yaklaşan kanalda hız 0.5 m/sn den düşük olmazken, ızgara çubuklan arasındaki hız ise 1.0 m/sn' yi aşmayacak şekilde olmaktadır.

Elekler

Atıksu içindeki katı parçaların tutulması suretiyle arıtma tesisindeki pompa vb. mekanik teçhizatı korumak ve arıtma tesisinin yükünü azaltmak amacıyla kullanılır.

Sabit veya döner tipte yapılabilirler.

Sabit eleğin çalışması sırasında tutulan katı tanecikler, yüzeyden akan suyun etkisinden ve ağırlık kuvvetlerinden yararlanılarak elek yüzeyinin alt ucundan çöp oluğuna dökülür. Bu nedenle sabit elekte hareket eden parçalar ve enerji gereksinimi yoktur.

Elek aralığına göre;

a) Kaba elekler 5-15 mm

b) İnce elekler 0.25-5 mm

c) Mikroelekler 0.020-0.035 mm olarak üç kısma ayrılırlar.

Kum Tutucu Üniteler

Atık suda bulunan kum, çakıl gibi kolayca çökebilen maddeler pompaların aşınmasına, kanallar, borular ve çökeltme havuzlarında tıkanmalara neden olacağından, tesis girişinde kum tutucular vasıtasıyla sudan uzaklaştırılırlar.

Kum tutucular genellikle kaba ızgaradan sonra, ilk çöktürmeden önce kullanılmaktadırlar.

Kum tutucuların ızgara ve eleklerden sonra olması, toplanan kumun temizlik ve bertarafını kolaylaştırır.

Yağ Ayırıcı Üniteler

Atıksuda bulunan yağ ve gresin sudan ayrılması amacıyla kullanılır. Basit yağ tutucularda atıksuyun uygun sürelerde bekletilmesiyle, sudan daha küçük yoğunluğa sahip partiküllerin yoğunluk farkına bağlı olarak yüzeyde toplanması sağlanır. Üst tabakalarda biriken yağların zaman zaman sıyrılarak uzaklaştırılması gerekir.

Diğer sistemlerde atıksu içine hava kabarcıklarının yollanarak, askıda kalan partiküllerin kabarcık yüzeyine yapışması sonucu yoğunlukları azaltılarak su toplanması sağlanır.

Çözünmüş hava yüzdürmesinin önemli ekipmanları: hava kompresörleri, yüksek basınçlı pompa, basınç tankı, basınç düşürme sistemi, mekanik karıştırıcılardır.

Diğer Arıtma Çözümlerimiz
Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri İmalat ve Kurulum.
Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri İmalat ve Kurulum.
Adresimiz

Şekerpınar Mah. Ayçiçek Sok. No:4/A Çayırova, 41400 Gebze/Kocaeli

Bizi Takip Edin
2022©copyrighttbn web