ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA SİSTEMLERİ

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA SİSTEMLERİ

Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan çamur susuzlaştırma ünitelerinin amacı, çamurun içeriğindeki su miktarını azaltmaktır. Üniteye gelen sıvı çamura kimyasal madde ilavesi yapılarak çamurdaki su miktarı azaltılır. Katı madde oranı yükseltilen çamur daha az hacim kaplar ve daha kolay taşınabilir.

Otomatik Polielektrolit Hazırlama ve Dozlama Sistemleri

Polielektrolit hazırlama ünitesi; biyolojik arıtma tesislerinin çamur şartlandırma ünitelerinde, kimyasal arıtma tesislerinin flokülasyon ve çamur susuzlaştırma ünitelerinde kullanılır. Polielektrolit ve diğer toz yardımcı kimyasalları su ile karıştırılarak sıvı hale getirilmesi için kullanılır.

Otomatik çözelti hazırlama sistemleri 3 ana hazneden oluşur. Bu hazneler sırasıyla çözünme, olgunlaştırma ve depolama hazneleridir. Çözünme ve olgunlaştırma haznelerinde karıştırıcılar yardımıyla toz haldeki kimyasal madde çözdürülür ve istenilen konsantrasyonda kimyasal madde çözeltisi elde edilir. Depolama haznesinde çözelti bekletilir ve ihtiyaç duyulan miktarda sisteme beslemesi yapılır. Otomatik çözelti hazırlama sistemleri tam otomatik çalışan ekipmanlar olduğu için çözelti hazırlanırken harcanan enerjiyi ve zamanı minimuma düşürerek hem maliyet açısından hem de zaman açısından kazanç sağlanır.

Epoksi kaplı çelik ya da paslanmaz çelik olarak üretilebilirler.

Dekantörler

Çamur susuzlaştırmada önemli bir yere sahip olan dekantörler, merkezkaç kuvveti ile çamuru sudan ayırma prensibi ile çalışmaktadırlar. Yüksek devirlerde (2500-4000 d/dk) dönerek çamuru tambur çeperine doğru savurarak, özgül ağırlığı birbirinden farklı katı ve sıvı karışımların ayrıştırılmasında kullanılan yatay santrifüjlü makinedir. Ekipman içerisine sürekli çamur girişine imkân verdiğinden tam ve sürekli bir işletme sağlanır.

Kullanım Alanları

 • Endüstriyel arıtma tesislerinde çamur susuzlaştırma işlemleri
 • Atık su ve tüm arıtma tesisleri
 • Meyve suyu ve içecek endüstrisi
 • Maya fabrikaları
 • Hayvansal-bitkisel yağlar ve yan ürünler
 • Gübre fabrikaları
 • Nişasta fabrikaları
 • Süt endüstrisi
 • Petrol rafinerileri
 • Biyoyakıt ve yenilenebilir enerji kaynakları
 • İlaç sanayisi
 • Kimyevi madde üretimi
 • Demir çelik fabrikaları
 • Deri sanayisi
 • Madencilik
 • Klorlamaya ek olarak klora direnç kazanmış bazı parazitlere karşı

Belt Pres Üniteler

Belt pres sistemler, basınç ile çamurun suyunun alınması temel prensibine dayanır. Filtre görevi gören iki adet bezin arasından sulu çamur geçirilerek, çamurun içerisinde bulunan suyun mekanik basınç yardımıyla alınması sağlanmaktadır. Bu yöntem evsel atık su arıtma tesislerinde aktif çamurun drenajı için çamur susuzlaştırma aşamasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Belt pres sürekli olarak çalışan bir sisteme sahip olması nedeniyle özellikle şehir ve organize sanayi bölgesi arıtma tesislerinde tercih edilmektedir.

Komple paslanmaz AISI304, AISI316 veya sıcak daldırma galvaniz malzeme olacak şekilde isteğe bağlı olarak imalat yapılabilmektedir.

Avantajları

 • 5 m3/sa -25 m3/sa kapasiteler arasında üretim imkânı sağlar.
 • %25’e kadar susuzlaştırma imkânı sağlar.
 • Tam otomatik çalışma sistemine sahiptir.
 • Uzun süreli kullanım garantisi sağlar.

Filtre Pres Üniteler

Filtre Pres Sistemler, çamur susuzlaştırma yöntemleri içinde en geniş kullanım alanına sahip mekanik susuzlaştırıcılardır. Evsel ve endüstriyel atıksuların arıtımı sırasında oluşan arıtma çamurunun hacim bakımından minimum düzeye düşürülmesini sağlar. Ayrıca farklı sektörlerde katı-sıvı ayrıştırılması gereken durumlarda da güvenle kullanılanılır.

Üniteye çamur %3 katı madde içeriğiyle gelir, ünitenin sonunda %25 katı madde içeriğine ulaşır.

Filtre prese şartlandırılmış halde gelen sıvı-katı karışımları, 12 bar basınç altında plakalar arasında sıkışarak filtre içinden sıvı madde geçişi gözlenir ve plakalar altında bulunan musluklardan sızıntı suyu tavasına akar ve dengeleme havuzuna tekrardan geri gönderilmesi sağlanır.

Katılık oranı sağlandıktan sonra plakalar arası açılarak katı madde plakaların altında bulunan çamur teknesine veya çöp konteynera aktarılır. Kek deşarjı sistem gereksinimi ve müşteri tercihine bağlı olarak manuel veya otomatik olarak tasarlanır.

Filtre pres ekipmanında kullanılan bezler filtre edilecek katı-sıvı karışımının özelliklerine bağlı olarak; polipropilen, pamuk, kesik elyaf veya daha farklı ham maddelerden üretilebilir.

Çamur susuzlaştırma amacıyla kullanılan dekantör ve belt pres ekipmanlarına nazaran filtre presten alınacak susuzlaştırma oranı daha yüksektir.

Avantajları

 • Yüksek katılıkta filtre keki düşük maliyetlerle sağlanabilir.
 • Farklı amaçlar için çeşitli filtre pres alternatifleri mevcuttur.
 • İşletme ve bakım maliyeti düşüktür.
 • İşletme kolaylığı vardır.
 • Alan ihtiyacı azdır.
 • Düşük kimyasal madde kullanımı ile yüksek filtrasyon sağlanır.
 • Çamur özelliklerine göre değişik özellikte plaka ve bez seçimi yapılabilir.
 • Dayanıklı yapısı ile uzun ömürlüdür.
 • Yüksek katılık oranına ulaşılabilmesi ile çamur bertaraf maliyeti oldukça düşüktür.

Kullanım Alanları

 • Kimya Sektöründe; pigmentler, organik polimerler, silika jel, organik boyalar, karbon, tuzlu çamur, etanol çamuru, fosforik asit, patlayıcı atıklar, boya çamuru, lateks ve ilaçlı atıklar gibi sudan uzaklaştırılması gereken maddelerin ayrımında,
 • Gıda Sektöründe; bira püresi, şeker karbonatlama çamuru, şarap posası, maya, meyve suyu posasında, et paketleme atıkları, artık şekerler ve palm yağı gibi maddelerin sudan uzaklaştırılmasında,
 • Metal Sektöründe; çelik yuvarlama atığı, dökümhane çamuru, kaplama çamuru, boyahane atığı, yağlı atıklar gibi maddelerin sudan uzaklaştırılmasında,
 • Maden Sektöründe; titanyumdioksit, kil, bakır, çinko, kurşun, altın konsantreleri, mineral talaşı bentonit çamurları, sondaj çamurlar ve kömür talaşı gibi maddelerin sudan uzaklaştırılmasında,
 • Yağ Sektöründe; sulu yağın geri kazanımı esnasında yağın içindeki tortuların alınması durumunda,
 • İlaç Sektöründe; biyolojik ve kimyasal işlem çamurunun sistemden uzaklaştırılmasında,
 • Enerji Sektöründe; soğutma kulesi çamuru, gaz temizleyici çamuru, kül, kömür yığıntısı gibi maddelerin sudan uzaklaştırılmasında kullanılmaktadır.

SU YÖNETİMİ, ARITMA VE ÇEVRESEL ETKİ

Atık su arıtımı, atık suyun - uluslararası ve ulusal yasalar tarafından tanımlanan kirlilik konsantrasyonlarına uygun olarak - çevre üzerinde minimum etki ile su döngüsüne geri döndürülmeye veya doğrudan yeniden kullanılmaya uygun bir atık su haline dönüştürülmesini amaçlayan bir süreç aşamasıdır.

TOP