İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA SİSTEMLERİ

DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

Dezenfeksiyon sistemleri, başta içme suyu olmak üzere artezyen, kullanma ve arıtılmış atık sularda mevcut olabilecek bakteri, virüs ve diğer patojenik mikroorganizmaların yok edilmesi işlemidir.

Ultraviyole Sistemler (UV)

Ultraviyole Sistemler ile dezenfeksiyon, suya herhangi bir kimyasal veya oksidant ilave edilmeksizin mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesi işlemidir. Tüp benzeri cam bir kılıfın içine yerleştirilmiş ultraviyole lambası sayesinde cihaza giren suya dozajı ayarlı UV ışını verilir. UV lambanın yaydığı ultraviyole ışını sudaki bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmaların hücre yapılarını bozar ve etkisiz hale getirir. Bu şekilde ortalama % 99.9 oranında dezenfeksiyon verimi elde edilmektedir. Bu yöntemde ısı ve kimyasal madde kullanılmadığından dolayı, dezenfeksiyon sonunda suyun tadında ve kimyasal bileşimde herhangi bir değişiklik meydana gelmez.

Avantajları

 • Düşük işletim maliyeti vardır. Ekonomiktir.
 • Kısa temas sürelerinde yüksek verim sağlar.
 • Suya kimyasal ilavesi gerektirmez.
 • Uygulaması basittir.
 • Su içinde yan ürün veya kalıntı madde oluşturmaz.
 • Suda tat, koku ve kimyasal değişime neden olmaz.
 • Korozif madde oluşumunu engeller.

Ozon Dezenfeksiyonu

Klordan iki kat daha etkili bir gaz olan ozon(O3) yüksek oksidasyon gücüne sahip bir oksidandır. Ozonun doğal bir oksidant olması, suda kimyasal bir kalıntı, tat ve koku bırakmaması, klordan daha güçlü olduğu halde klor gibi kanserojen olmaması bu yöntemin tercih edilmesinin başlıca sebepleridir. Ozon Sistemleri, havadaki oksijeni alıp yüksek voltajlı bir jenaratörden geçirerek ozon gazı elde ederler. Daha sonra suya gaz formda ozon verilerek özellikle bakteri, virüs ve mantar gibi patojenlerin etkisiz hale getirilmesi sağlanır. Öldürücü özelliği ve demir, kükürt, mangan, hidrojen sülfat gibi inorganik maddeleri degrede edebilmesi nedeniyle sudaki biyolojik kirliliğin giderimini sağlayarak suyu temizlemek ve suya kristal bir berraklık vermek için kullanılabilmektedir.

İçme sularının dezenfeksiyonu için kullanılan bu sistemler, diğer sistemlere göre daha maliyetli olmasına karşın, en iyi ve en sağlıklı su dezenfeksiyon yöntemidir.

Kullanım Alanları

 • Yerleşim yerleri, otel, hastane, restoran, kamp ve askeri kampların içme suyu sistemlerinin dezenfeksiyonu
 • Tekstil ve otomotiv fabrikaları gibi birçok endüstrinin kullanım suyunun dezenfeksiyonu
 • Yüzme havuzları
 • Metal sanayi ve maden işletmeleri
 • Membran sistemlerde membran filtreler üzerinde bakteri oluşumunun engellenmesi
 • Bakteri üremesine elverişli olan Aktif Karbon Filtreler ve reçineli su yumuşatma sistemlerinden önce veya sonra
 • Klorlamaya ek olarak klora direnç kazanmış bazı parazitlere karşı

SU YÖNETİMİ, ARITMA VE ÇEVRESEL ETKİ

Atık su arıtımı, atık suyun - uluslararası ve ulusal yasalar tarafından tanımlanan kirlilik konsantrasyonlarına uygun olarak - çevre üzerinde minimum etki ile su döngüsüne geri döndürülmeye veya doğrudan yeniden kullanılmaya uygun bir atık su haline dönüştürülmesini amaçlayan bir süreç aşamasıdır.

TOP