EKİPMAN İMALATI

Kompakt Arıtma Üniteleri

Kompakt ünite, kum ve yağı, evsel ve endüstriyel atıksulardan gidermek için geliştirilmiş kompakt bir sistemdir. Üniteye gelen katı parçacıklar yüksek bir verimle atıksudan ayrılmaktadır. Az bakım gerektirmesi ve işletim kolaylığı nedeniyle oldukça büyük avantaj sağlar.

İlk olarak sisteme giren atıksu burgu ızgaradan geçerek kum ayırma tankına gelir. Izgarada tutulan katı maddeler, ızgara burgusu sayesinde sadece tutulmakla kalmaz aynı zamanda susuzlaştırılarak deşarj borusundan deşarj edilir. Kum ve yağ ayırma bölümünde ise kum tank tabanına doğru çökerken, yağ tankın yüzeyinde kalır. Yüzeyde kalan yağ, yüzey sıyırıcı vasıtasıyla sıyrılarak sistemden uzaklaştırılır. Çöken kum yatay burgu ile tank tabanındaki huniye itilir. Burada biriken kum, sisteme monte konveyör aracılığıyla taşınarak sistem dışına, konteynere boşaltılır. Atıksuda bulunan organik maddelerin sistem içerisinde kalması ve çökelmemesi amacıyla, atıksu blowerlar vasıtasıyla havalandırılır ve sistem içerisinden karışım sağlanmış olur.

Komple paslanmaz AISI304, AISI316 paslanmaz malzemeden olacak şekilde isteğe bağlı olarak imalat yapılabilmektedir.

Avantajları

 • Kompakt olması nedeniyle kolay kurulum imkânı sağlar.
 • Tam otomatik çalışma sistemine sahiptir.
 • Aynı anda yağ gres ve AKM giderimi sağlar.
 • Düşük enerji tüketimi sayesinde ekonomiktir.
 • Yüksek verim sağlar.
 • Uzun süreli kullanım garantisi mevcuttur.

Çözünmüş Hava Flotasyonu Ünitesi (DAF)

Çözünmüş Hava Flotasyonu (DAF) Sistemi; başta yağ olmak üzere atıksu içerisinde bulunan kirleticilerin yüzdürülerek atıksudan ayrılması prosesidir. Sisteme verilen basınçlı hava ile atıksu içerisinde hava kabarcıkları oluşmaktadır. Basınçlı hava, basınç tankına kompresörden verilen hava ile elde edilmektedir. Hava kabarcıkları yüzeyine tutulan floklar kirletici madde ihtiva eder. Böylece oluşan floklar atıksu yüzeyine çıkmaktadır. Yüksek basınçlı pompa ve özel tasarımlı difüzör ünitesi sistemin ana unsurlarıdır. Ayrıca hava kompresörü, basınç tankı, basınç düşürme sistemi ve mekanik karıştırıcılar ünitenin diğer ekipmanlarıdır.

Çözünmüş hava tekrardan DAF sistemi içerisine geri sirküle edilerek, flok tanecikleri ile teması sonucunda floklar yüzeyde biriktirilir. Ağır olan partiküller ise dibe çökelir. Yüzeyde biriken köpük ve yağ, yüzey sıyırıcı ile sistemden uzaklaştırılırken; dipteki fazla çamur, çamur susuzlaştırma ünitesine alınır. Yüzey sıyırıcısı, motor redüktör grubu ve tahrikli zincir dişli sistemi ile bir dizi PE malzemeden imal edilmiş sıyırıcıdan oluşmaktadır. Arıtılmış sular, savaklanarak sistemden uzaklaştırılmaktadır.

Ünite St.37 sac üzeri epoksi boya korumalı imal edilmektedir.

Kullanım Alanları

 • Yüzey kaplama işlemleri müşteri arzusuna veya atık karakterizasyonuna göre uygulanır.
 • Çıkış savağı ayarlanabilir özelliktedir.
 • Dip çamurları vidalı konveyörle belirli zaman aralıklarında dışarı alınır.
 • Daha az ekipman ve yer ihtiyacı ile çalışır.
 • Ayrıştırılmış katı maddeler, çökeltilmiş katı maddelere göre daha yoğundur.
 • Sıvı - katı ayırımı için en elverişli ekipmandır.

Terfi İstasyonları

Günümüzde artan nüfus ve konut alanları ile birlikte kanalizasyon ve yağmur suyu kanalları da bu bağlamda giderek artmaktadır. İçme suyu, yağmur suyu ve atıksu arıtma tesislerinde su akış kotunun yetersiz olduğu zamanlarda terfi istasyonlarına ihtiyaç vardır. Terfi istasyonlarının yerine ve su özelliğine göre terfi pompaları seçilmektedir.

ARTEK ARITIM, terfi istasyonları ile ilgili müşterilerine ekipman imalatı, otomasyon, montaj, devreye alma, işletme konularında hizmetler sunmaktadır.

Basınç Tankları

Basınç değişimlerinde yüksek direnç ve verimlik elde etmek için tasarlanan üniteler arasında dalgalanma ve dengeleme tankları yer almaktadır. Dalgalanma tankı, aşırı basınç artışına ve basınç düşüş koşullarına direnmek için hidroelektrik su nakil sisteminde basınç nötrleştirici olarak kullanılan bir su depolama ekipmanıdır.

Su darbesi bir basınç dalgalanmasıdır. Kapalı bir alanda bir sıvının ani bir momentum değişimi olduğunda ortaya çıkan dalgadır. Sıvının hareketi aniden durmaya veya yön değiştirmeye zorlanır. Bu durum genellikle sıvının hızının yüksek olduğu bir boru hattının sonundaki bir valfin aniden kapatıldığı zamanlarda boru hatlarında meydana gelir. Oluşturulan basınç dalgası boru hattı içinde yayılmaktadır.

Dengeleme tankları (hava kazanları), su arıtma sistemlerinde ki en önemli parçalardandır. Dengeleme tankları borular ve türbinlerdeki akış hızı azaldığında oluşan basınç dalgalarından korumak için kullanılır. Dengeleme tankı en basit tasarımında, değişken akış oranlarına tabi bir boru sistemi içinde ek bir rezervuardır. Basınç yükseldiğinde, borudaki basıncı yükseltmek yerine su seviyesini yükselten sistemlerdir. Sistemde basınç düşerse, dengeleme tankı basıncı yükseltmek için sisteme sıvı girmesine izin verecektir.

En yaygın şekilde, yüksek akış hızlarında büyük boy boruların kullanıldığı hidroelektrik santrallerde kullanılır. Bununla birlikte atıksu yönetimi, imalat için tedarik edilen su ve hatta otomotiv endüstrisi gibi diğer birçok boru sistemine uygulanabilirler.

Yapılan yanlış bakım ve kontrol her yıl boru hatlarındaki maliyetleri arttırmakla birlikte su endüstrisi için milyonlarca zarara sebep olmaktadır. Bu gibi sorunlar borularda atlama, yapısal hasar, ters basınç ve devasa su israfına sebep olacaktır.

Avantajları

 • Yatay ve dikey olarak tasarlanabilir.
 • ASME, CE sertifika
 • İhtiyaca göre dizayn ve üretim.

Izgaralar

Izgaralar, atıksu içinde yüzen kaba maddelerin atıksudan ayrılarak, arıtma tesisinde mevcut mekanik ekipmanlara zarar vermemesi, pompa ve boru hatlarında tıkanıklık yaratmaması ve diğer ünitelere gelen kirlilik yükünün hafifletilmesi gibi amaçlarla kullanılır.

Izgara aralıkları çubuk aralıklarına göre;
• İnce ızgaralar
• Kaba ızgaralar
Temizlenme şekline göre;
• Elle temizlemeli ızgaralar
• Mekanik temizlemeli ızgaralar olarak sınıflandırılır.

Kaba ızgaralar, koruyucu ekipman oldukları için ilk ünite olarak kullanılırlar. Özellikle pompa istasyonlarından önce kurulurlar. Çubuk aralığı, kaba ızgaralarda 4 cm'den büyük, ince ızgaralarda 1.5-3.0 cm arasında bulunur.

Izgaraya yaklaşan kanalda hız 0.5 m/sn’ den düşük olmazken, ızgara çubukları arasındaki hız ise 1.0 m/sn' yi aşmayacak şekilde olmaktadır.

Elekler

Elekler, atıksu içindeki katı maddelerin tutulması, arıtma tesisindeki pompa vb. mekanik teçhizatın korunması ve arıtma tesisinin yükünün azaltılması amacıyla kullanılır. Sabit veya döner tipte yapılabilirler.

Sabit eleğin çalışması sırasında tutulan katı tanecikler, yüzeyden akan suyun etkisinden ve ağırlık kuvvetlerinden yararlanılarak elek yüzeyinin alt ucundan çöp oluğuna dökülür. Bu nedenle sabit elekte hareket eden parçalara ve ekstra enerji gereksinimine ihtiyaç yoktur.

Döner tip elek sistemleri tambur eleklerdir. Gövde içerisinde dairesel olarak yapılmış eleme sistemi bulunmaktadır. Elek bir rotor mili ile sabitlenmiş ve motor ile tahrik edilmektedir. Eleğin açılı yapısı istenmeyen nesnelerin elek içerisinden kayarak atık bunkerine gitmesini sağlamaktadır. Bu şekilde elek teli içerisinden sadece atıksu geçebilmektedir.

Elek aralığına göre;
a) Kaba elekler 5-15 mm
b) İnce elekler 0.25-5 mm
c) Mikroelekler 0.02-0.035 mm olarak üç kısma ayrılırlar.

Avantajları

 • İstenilen kapasitede tasarım imkânı sunar.
 • Tam otomatik çalışma sistemine sahiptir.
 • Uzun süreli kullanım garantisi vardır.

Kum Tutucular

Atıksuda bulunan kum, çakıl gibi kolayca çökebilen maddeler pompaların aşınmasına, kanal, boru ve çökeltme havuzlarında tıkanmalara neden olacağından, tesis girişinde kum tutucular vasıtasıyla sudan uzaklaştırılırlar.

Kum tutucular genellikle kaba ızgaradan sonra, ilk çöktürmeden önce kullanılmaktadırlar. Kum tutucuların ızgara ve eleklerden sonra olması, toplanan kumun temizlik ve bertarafını kolaylaştırır.

Eğer kum tutuculardan alınan kumlar, uzun süre depo edilecek ise yüksek organik madde içeriklerinden dolayı yıkamalı kum tutucu tercih edilmelidir. Böylelikle hem yıkanarak organik içerikleri azaltılır hem de suyundan ayrılmak suretiyle daha kuru kum elde edilerek depolama hacmi küçültülebilir. Koku probleminin yaşanmasına da engel olmuş olunur.

Kum Tutucu Köprü

Kum tutucularda tutulan kum ve yağlar, hareketli köprü vasıtasıyla toplanır. Yüzeyde biriken maddeler, köprüye monte edilmiş yüzey sıyırıcısı ile köpük-yağ toplama hunisine aktarılırken, kumlar kanalın tabanındaki oluğa itilir ve buradan dalgıç pompalar ile kum ayırıcıya alınır.

Tüm malzeme paslanmaz çelikten imal edilebildiği üzere, köprü istenildiği takdirde epoksi boyalı karbon çeliği veya sıcak daldırma galvaniz olarak da imal edilebilir.

Yağ Ayırıcılar

Atıksuda bulunan yağ ve gresin sudan ayrılması amacıyla kullanılır. Basit yağ tutucularda atıksuyun uygun sürelerde bekletilmesiyle, sudan daha küçük yoğunluğa sahip partiküllerin yoğunluk farkına bağlı olarak yüzeyde toplanması sağlanır. Üst tabakalarda biriken yağların sıyrılarak sistemden uzaklaştırılması gerekir.

Diğer sistemlerde atıksu içine hava kabarcıklarının yollanarak, askıda kalan partiküllerin kabarcık yüzeyine yapışması sonucu yoğunlukları azaltılarak su toplanması sağlanırken bu sistemde yoğunluk farkı baz alınır.

Kum ve Yağ Sıyırıcı Köprü

Çöktürme havuzlarında atıksu, laminer hızda akarak oluşan yumaklardan uzaklaşır. Yumaklar çöktürme havuzu tabanında birikir ve alınmadığı takdirde zamanla çöktürme havuzunu doldurarak atıksu arıtma sistemlerinin verimli bir biçimde çalışmasını engeller. Bu gibi durumları önlemek amacıyla biriken çamur, pompalar yardımıyla alınarak havalandırma havuzuna veya çamur yoğunlaştırma havuzuna terfi edilir.

Havuz geometrik yapısının ve boyutunun tabana çökelen çamurların kendiliğinden pompa emişine gelmesine uygun olmadığı durumlarda (havuz çapının büyük olmasına bağlı taban eğiminin düşük olması veya havuzun dikdörtgen yapıda olması) havuz tabanında biriken çamurların pompası emiş noktasına getirilmesi sıyırıcılar ile sağlanır. Sıyırıcı köprü ve taban bıçakları sürekli olarak hareket ederek çamuru tank merkezindeki çamur konisine iletirler. Havuz yüzeyinde toplanan yağ ve köpükler ise tank yüzeyi sıyırıcısı ile toplama oluğuna iletilir. Burada biriken köpükler de pompa vasıtasıyla havuzdan uzaklaştırılır.

Sıyırıcılar; kullanım yerlerine, havuz boyutlarına ve geometrik yapılarına göre doğrusal sıyırıcı ve dairesel sıyırıcı olmak üzere iki gruba ayrılır.

Konveyörler

Arıtma tesislerinde ızgara atıkları ve susuzlaştırılmış çamurun sistemden uzaklaştırılması için kullanılan ekipmanlardır. Burgu konveyör ve bant konveyör olmak üzere ikiye ayrılır.

Komple sıcak daldırma galvaniz veya paslanmaz AISI304, AISI316 malzemeden olacak şekilde isteğe bağlı olarak imalat yapılabilmektedir.

Avantajları

 • İstenilen kapasite ve boyutta tasarım imkanı sunar.
 • Tam otomatik çalışma sistemine sahiptir.
 • Açılı ve düz olarak montaj imkanı sağlar.
 • Tamamıyla kapalı tasarımdır.
 • Uzun süreli kullanım garantisi sağlar.

Aeratörler

Aeratörler, sistemde başka herhangi bir ekipman ihtiyacı olmaksızın, tek bir havuzda nitrifikasyon ve denitrifikasyon proseslerinin sağlandığı ekipmanlardır.

• Yüzeysel Aeratör
Dikey bir şaft üzerine bağlanan fan ile atıksu havalandırma işlemi yapılmaktır.
• Fırça Aeratör
Yatay bir rotor üzerine yerleştirilen havalandırma bıçakları tahrik ünitesi ve dişli grubundan oluşur.
• Jet Aeratör
Tüm pervane ve mil aksamının AISI 304 kalite paslanmaz çelik kullanılarak üretildiği jet aeratör ekipmanı askılı veya dubaya monte şekilde imal edilir.

Penstock (Kapaklar)

Atıksu arıtma tesislerinde suyun akışını kontrol etmek amacıyla kullanılan ekipmanlardır. Özel sızdırmazlık contaları sayesinde çift taraflı olarak sızdırmazlık sağlanabilmektedir.

Elektrik aktüatörlü, pnömatik aktüatörlü ve manuel olarak yapılabilmektedir. Komple paslanmaz AISI304, AISI316 olacak şekilde isteğe bağlı olarak imalat yapılabilmektedir.

Avantajları

 • Kanal boyutlarına uygun tasarım imkânı sunar.
 • Montaj yerine göre savak tipi, duvar tipi veya kanal tipi olarak üretilir.
 • Manuel ve aktüatörlü kontrol imkânı sunar.
 • Uzun süreli kullanım garantisi sağlar.

Teleskopik Vana

Atıksu arıtma tesislerinde çamur alma yapılarında debi kontrolünü sağlamak için kullanılmaktadır. İstenilen zamanda istenilen kadar çamur alınmasına imkân sağlar. Hidrolik seviye farkı prensibine göre çalışan teleskobik vanalarda, istenilen debi ayarı volanla kontrol edilen teleskobik boru sayesinde yapılır. Manuel kumanda edilebilen modelleri olduğu gibi oransal olarak kumanda edilebilen aktüatörlü modelleri de mevcuttur.

Avantajları

 • İşletme giderleri yönünden daha avantajlıdır.
 • Komple paslanmaz AISI304, AISI316 olacak şekilde isteğe bağlı olarak imalat yapılabilmektedir.
 • Boru çapına uygun tasarım imkânı sunar.
 • Manuel ve aktüatörlü kontrol imkânı sunar.
 • Uzun süreli kullanım garantisi sağlar.

Statik Mikser

Statik mikserler, debisi düşük olan koagülasyon ünitelerinde çamur şartlandırma amacıyla, çamurla polielektrolitin karışımında veya küçük debilerdeki suların karışımında kullanılır.

Statik mikserlerde, boru bağlantı flanşları ve karışımı sağlayan perdeler haricinde başka bir ekipman ( motor-redüktör grubu, şaft, karışım pedalları veya alt yataklamalar) bulunmaz. Bu özelliği sayesinde işletme maliyeti oldukça düşüktür.

Statik mikserler, suyun agresifliğine göre komple AISI 304 veya AISI 316 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilir. Müşteri talepleri doğrultusunda PVC veya karbon çelik malzeme de kullanılır. Karbon çelik malzeme ile yapılan imalatlar daldırma galvaniz yöntemi veya çift kat çift komponentli epoksi boya ile kaplanarak korozyona karşı korumaya alınır.

Pergel Vinç

Atıksu arıtma tesislerin pompa, mikser vb. ekipmanları bulundukları yerden kaldırmak veya montaj yapmak amacıyla kullanılan ekipmanlardır.

Komple paslanmaz AISI304, AISI316 veya sıcak daldırma galvaniz olacak şekilde isteğe bağlı olarak imalat yapılabilmektedir.

Avantajları

 • 1000 kg kaldırma kapasitesine kadar tasarım imkânı sunar.
 • Manuel ve elektrikli kontrol imkânı sağlar.
 • 360° kendi etrafında dönüş imkânı sunar.

SU YÖNETİMİ, ARITMA VE ÇEVRESEL ETKİ

Atık su arıtımı, atık suyun - uluslararası ve ulusal yasalar tarafından tanımlanan kirlilik konsantrasyonlarına uygun olarak - çevre üzerinde minimum etki ile su döngüsüne geri döndürülmeye veya doğrudan yeniden kullanılmaya uygun bir atık su haline dönüştürülmesini amaçlayan bir süreç aşamasıdır.

TOP