ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

PAKET KİMYASAL ARITMA SİSTEMLERİ

Kimyasal arıtma, çeşitli endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan atıksuların ve su içerisinde çözünmüş halde bulunan kirleticilerin kimyasal reaksiyonlar sonucunda parçalanıp daha az zararlı yan ürünlere dönüştürülerek çöktürülmesi ve sudan uzaklaştırılması prosesidir.

Kimyasal arıtma sistemi, kimyasal madde ilavesi ile uygun hızlarda karıştırılarak kolloidal ve askıda katı maddelerin floklar haline getirildiği koagülasyon ve flokülasyon ünitelerinden oluşmaktadır. Daha sonra ilave edilen kimyasal maddelerin de etkisiyle değişen pH değerlerini, istenilen değer aralığına getirildiği nötralizasyon ünitesi ve oluşan flokların çökelmesini sağlayan çöktürme ünitesi takip etmektedir. Özellikle kullanılabilir alanı az olan tesislerde çöktürme ünitesi boyutlandırılmasında lamellalı çöktürme tasarımı tercih edilebilir. Lamella kullanılan sistemlerde, atıksu içerisindeki flokların çöktürülmesi için lamellanın kapladığı alana göre 10 kat fazla çökelme yüzey alanı sağlanabilmektedir.

Paket Kimyasal Atıksu Arıtma Sistemleri bu bölümlerin hepsini içinde bulunduran kompakt bir yapıdır. Bu kompakt yapı sayesinde, kompakt olmayan sistemlere göre kapladığı alan bakımından daha avantajlı konumdayken aynı zamanda işletme kolaylığı sayesinde insan gücüne gerek duymamaktadır.

Kullanım Alanları

 • Fabrika ve Sanayi Kuruluşları
 • Yazlık Siteler ve Turistik Tesisler
 • Okul, Hastane ve Askeri Birlikler
 • Konaklama Tesisleri ve Restoranlar
 • Çiftlik ve Mezbahaneler
 • Dinlenme Merkezleri
 • Konut ve Toplu Konutlar
 • Şantiye Gibi Geçici Yerleşim Yerleri
 • Tatil Kampları
 • Köylerde, Belde ve Belediyeler

BETONARME KİMYASAL ARITMA SİSTEMLERİ

Betonarme arıtma tesisleri, yer altına inşa edilebildiği gibi istek doğrultusunda yer üstüne de inşa edilebilir. Boyutları uygun mevcut fosseptiklere, betonarme yapılara ve su depolarına uygulanabilir.

Tesise gelecek olan atıksuyun debisi göz önüne alınarak gerekli hesaplamalar yapılır ve mimari proje oluşturulur. Tesis çıkış suyunda yönetmeliklerde belirtilen değerler elde edilerek alıcı ortama veya kanala deşarjı sağlanır.

Kullanım Alanları

 • Fabrika ve Sanayi Kuruluşları
 • Yazlık Siteler ve Turistik Tesisler
 • Okul, Hastane ve Askeri Birlikler
 • Konaklama Tesisleri ve Restoranlar
 • Çiftlik ve Mezbahaneler
 • Dinlenme Merkezleri
 • Konut ve Toplu Konutlar
 • Şantiye Gibi Geçici Yerleşim Yerleri
 • Tatil Kampları
 • Köylerde, Belde ve Belediyeler

SU YÖNETİMİ, ARITMA VE ÇEVRESEL ETKİ

Atık su arıtımı, atık suyun - uluslararası ve ulusal yasalar tarafından tanımlanan kirlilik konsantrasyonlarına uygun olarak - çevre üzerinde minimum etki ile su döngüsüne geri döndürülmeye veya doğrudan yeniden kullanılmaya uygun bir atık su haline dönüştürülmesini amaçlayan bir süreç aşamasıdır.

TOP