ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

EVSEL ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

Evsel nitelikli atıksu; konut, işyeri, otel, restoran, şantiye vb. gibi yerlerde günlük aktiviteler sonucunda banyo, tuvalet, mutfak gibi yerlerden kaynaklanan atıksulara verilen isimdir. Evsel atıksuların arıtılmasında yaygın bir şekilde biyolojik arıtma sistemleri kullanılmaktadır. Biyolojik Arıtma; herhangi bir kimyasal madde kullanılmadan atıksu içerisinde çözünmüş halde bulunan organik kirleticilerin yine atıksu içerisinde yetiştirilecek olan canlı organizmalar vasıtasıyla parçalanmasına dayanan bir prosestir. Biyolojik arıtma sistemleri, atıksu oluşumuna sebep olan nüfusa ve oluşan debiye göre dizayn edilmektedirler. 50 ila 10.000 nüfus kapasitesinde paket biyolojik arıtma sistemleri tercih edilirken; daha fazla nüfuslarda betonarme inşa edilen biyolojik arıtma tesisleri kullanılmaktadır.

PAKET BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMLERİ

Paket arıtma üniteleri atıksu debi miktarı az olan tesislerde tercih edilen sistemlerdir. Bu sistemler düşük enerji maliyeti, düşük bakım giderleri ve uzun yıllar yüksek verimle çalışması, taşınabilir yapıda olması, insan müdahalesine gerek duymadan tam otomatik işletilmesi, tam ve yarım kapasitede çalışabilmesi, sessiz ve kokusuz çalışması gibi özellikleriyle oldukça fazla avantajlara sahip sistemlerdir.

En az 4-5 mm kalınlığında St 37 siyah karbon çelik malzemeden imal edilerek; iki kat mastik epoksi boya ile korozyona karşı korunumu sağlanmaktadır.

Betonarme sistemlerin kurulamayacağı küçüklükte olan alanlarda kolaylıkla kurulabilir ve işletilebilirler.

Kullanım Alanları

 • Fabrika ve Sanayi Kuruluşları
 • Yazlık Siteler ve Turistik Tesisler
 • Okul, Hastane ve Askeri Birlikler
 • Konaklama Tesisleri ve Restoranlar
 • Çiftlik ve Mezbahaneler
 • Dinlenme Merkezleri
 • Konut ve Toplu Konutlar
 • Şantiye Gibi Geçici Yerleşim Yerleri
 • Tatil Kampları
 • Köylerde, Belde ve Belediyeler

BETONARME BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMLERİ

Betonarme arıtma tesisleri, menhol kapakları yer üstünde kalacak şekilde yer altına inşa edilebildiği gibi istek doğrultusunda yer üstüne de inşa edilebilir. Boyutları uygun mevcut fosseptiklere, betonarme yapılara ve su depolarına uygulanabilir.

Yer altı arıtma tesislerinin en büyük avantajı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmasıdır. Sadece menhol kapakları dışarıda kalacak şekilde inşa edildiklerinden dolayı rahatsız edici bir görüntüye sebebiyet vermemektedirler.

Tesise gelecek olan atıksuyun debisi göz önüne alınarak gerekli hesaplamalar yapılır ve mimari proje oluşturulur. İnşaatı biten tesis ekipmanlarının montajı ve borulaması yapılarak tesis devreye alınır. Tesis çıkış suyunda Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen değerler elde edilerek alıcı ortama deşarjı sağlanır. Betonarme sistemlerin dezavantajı paket sistemlerde uygulanabilecek kapasite artışı bu sistemlerde söz konusu değildir.

Kullanım Alanları

 • Fabrika ve Sanayi Kuruluşları
 • Yazlık Siteler ve Turistik Tesisler
 • Okul, Hastane ve Askeri Birlikler
 • Konaklama Tesisleri ve Restoranlar
 • Çiftlik ve Mezbahaneler
 • Dinlenme Merkezleri
 • Konut ve Toplu Konutlar
 • Şantiye Gibi Geçici Yerleşim Yerleri
 • Tatil Kampları
 • Köylerde, Belde ve Belediyeler

SU YÖNETİMİ, ARITMA VE ÇEVRESEL ETKİ

Atık su arıtımı, atık suyun - uluslararası ve ulusal yasalar tarafından tanımlanan kirlilik konsantrasyonlarına uygun olarak - çevre üzerinde minimum etki ile su döngüsüne geri döndürülmeye veya doğrudan yeniden kullanılmaya uygun bir atık su haline dönüştürülmesini amaçlayan bir süreç aşamasıdır.

TOP