HİZMETLERİMİZ

Endüstriyel, evsel ve içme sularının arıtımı konusunda sağladığımız hizmetlerimiz.

Evsel, endüstriyel ve farklı faaliyetler sonucunda atıksu haline dönüşen suların kaybettikleri özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve verildikleri alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik özelliklerini değiştirmeyecek deşarj limitlerine uygun seviyelere eriştirebilmek gerekir. Bu amaçla kullanılan sistemlere de atıksu arıtma sistemleri denir.

Atık suyun niteliğine göre kullanılacak prosesler de farklılık göstermektedir. Bunlar biyolojik, kimyasal ve fiziksel atıksu arıtma sistemleridir. Bu prosesler ayrı ayrı kullanılabileceği gibi birbiri ardına gelecek şekilde de kullanılarak arıtma tesisi kurulabilir.

Firmamız, atıksu niteliğinize uygun olarak, arıtma prosesi, işletim maliyetleri, arıtma tesisinin yapımında kullanılan ekipman ve imalat kalitesi gibi belirleyici parametreler doğrultusunda en doğru çözümü belirleyerek betonarme tesislerinin inşası, paket arıtma sistemleri ve arıtma ekipmanlarının imalatı konusunda sizlere hizmet vermektedir. Ayrıca, inşa ve imalat sonrasında da bakım ve onarım garantisi sunarak ihtiyaçlarınızı karşılamaya devam etmektedir.

Bu doğrultuda verdiğimiz hizmetler;
• Tesiste kullanılacak paket ünitelerin imalatı, malzeme ve ekipmanların temini
• Yerine ulaştırılmış paket ünitenin, malzeme ve ekipmanların montajı ve işletmeye hazır hale getirilmesi
• Ünitenin devreye alınması, gerekli testlerin yapılarak çalışır durumda teslimi
• İşletme personelinin eğitimi ve işletme talimatnamesinin hazırlanması
• İşletme bakım kılavuzunun hazırlanması
• Bakım ve onarım garantisi kapsamında hizmet devamlılığı

Projenin gerçekleşeceği sahada, atıksu deşarjının olacağı alıcı ortam özellikleriyle ilgili ön fizibilite çalışmaları,
Arıtımı yapılacak atıksuda gerekli analizlerin yapılması,
Atıksu karakterizasyonunun belirlenmesi,
Tesis, ekipman ve atıksu özellikleriyle ilgili hesaplamaların yapılması,
Analiz ve hesap sonuçları göz önüne alınarak en uygun sistemin seçilmesi ve alternatif sistemlerin belirlenmesi,
Sistemin projelendirilmesi (Vaziyet planı, akım şeması, plan ve kesitler vb.)
Kurulum ve işletme maliyetlerinin analizi,
Kurulacak arıtma tesisi ile ilgili tüm mimari projenin hazırlanması,
Proje onay dosyasının hazırlanıp sunulması.

Bir insanın temel gereksinimleri için günlük temiz su ihtiyacı 20-50 litredir. Dünyada 1.1 milyar insan içecek temiz su bulamazken; 2.6 milyar insan da temel gereksinimleri için su bulamamaktadır. 2075 yılında ise dünya nüfusunun 3-7 milyarının bir damla su bulamayacağının öngörülmesi konunun ciddiyetini gözler önüne sermektedir.

Tüm bunlar yaşanırken gelişmekte olan ülkelerde endüstriyel atıkların yüzde 70’i hiçbir işlem görmeden doğaya bırakılmakta ve su kaynakları her geçen gün daha fazla kirlenmektedir. Her yıl 300-500 milyon ton ağır metallerin, toksik maddelerin suları zehirlemekte olduğu belirlenmiştir.

Durum böyleyken su kaynaklarının korunması, su tasarrufunun sağlanması, su kalitesinin arttırılması, atıksuların arıtımı, arıtılımış suların tarımda ve endüstride kullanılabilmesi, atıksudan enerji eldesi gibi yöntemlerin her zamankinden daha fazla önem arz ettiği bir dönemde olduğumuz yadsınamaz bir gerçektir. Sorunlara çözüm yollarının üretilmesinde Ar-Ge ve yenilik, stratejik bir rol oynayacaktır ve bu ihtiyaca yönelik araçların oluşturulmasını sağlayacaktır.

Artek Arıtım olarak gerek arıtma konusunda sunduğumuz çözümlerde yenilikçi ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek iyileştirmelere gitmek gerekse sorunlara yeni yaklaşımlarla çözüm getirmek öncelikli amaçlarımızdandır. Hem ülkemizin hem coğrafyamızın hem de dünyamızın daha uzun yıllar yaşanabilir yerler olması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

TOP