ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

İLERİ ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

Klasik arıtma sistemleri çıkışında arıtılmış atıksuda kalan AKM, çözünmüş madde, organik maddeler vb. gibi kirleticilerin de arıtımı ilave arıtma sistemlerini gerektirmekte olup bu sistemlere ileri arıtma sistemleri denmektedir.

Membran Biyoreaktör Sistemleri (MBR)

Membran Biyoreaktör (MBR) Sistemleri, evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların iyi kalitede arıtılması ve genellikle atıksuların geri kazanılması amacıyla kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve atıksuların geri kazanılması ihtiyacı, biyolojik atıksu arıtma sistemlerinin geliştirilerek MBR teknolojisi ile birlikte uygulandığı farklı uygulamalara dönüşmektedir. MBR Teknolojisinin kullanılması ile yüksek kalitede arıtılmış su elde edildiği gibi, tesis için gerekli alan ihtiyacı da azalmaktadır. Bu sebeple eski konvansiyonel tesislerin modernizasyonunda mevcut alan kullanılarak tesis kapasitesi rahatlıkla arttırılabilmektedir.

MBR membranları hollow fiber veya flat sheet tip olarak üretilmekte olup, MBR modülleri biyolojik arıtma reaktörlerinin içerisinde batık olarak çalışırlar. Biyolojik arıtma reaktörleri içerisinde oluşturulan yüksek aktif çamur konsantrasyonu sayesinde MBR modülleri daha verimli çalışır. Membran yüzeyinde oluşabilecek tıkanmaları engellemek amacıyla membran yüzeyinde daima bir akış sağlanır.

MBR Teknolojisine ait uygulamalar dünyada ve ülkemizde son derece hızlı artmakta olup, hassas bir sistem olması sebebiyle iyi projelendirme yapılması ve işletme koşullarına dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Kullanım Alanları

 • Evsel nitelikli atıksu geri kazanımı
 • Endüstriyel nitelikli atıksu geri kazanımı
 • Konvansiyonel tesislerde aynı veya daha az alanı kullanarak kapasite artırımı
 • Eski tesislerin modernizasyonu
 • Arıtma tesisi yapılacak alanın küçük olduğu tesisler

Hareketli Yataklı Biyo-Reaktör Sistemleri (MBBR)

Hareketli Yataklı Biyo-Reaktör (MBBR) Sistemleri, biyolojik büyüme için çok geniş bir yüzey alanı oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır. Genellikle polietilenden üretilen ve çeşitli tipleri bulunan biyofilm taşıyıcı yatak malzemesi sayesinde reaktör içerisinde daha fazla biyokütle tutulabilmekte, daha stabil ve yüksek arıtma verimleri elde edilebilmektedir. MBBR sistemi mevcut tesislerde uygulanabilir. Böylece ilave tank gereksinimi olmadan tesis kapasitesinin artırılmasını sağlar. Sistem hem BOİ/KOİ hem de azot, fosfor giderimi sağlar, evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde uygulanabilir. Esnek yapısı sayesinde yeni kurulacak tesislerde de maliyet avantajı sağlayan bir çözümdür.

Uygulamalar

 • Atıksu arıtma tesisi kapasite artışı
 • Atıksu arıtma tesisi iyileştirme uygulamaları (çıkış suyunda daha yüksek kalite talebi)
 • Biyolojik nütrient giderimi (BNR)
 • Endüstriyel atıksu arıtımı

Avantajları

 • Uygun maliyetli; geleneksel uygulamalara oranla düşük yatırım ve işletme maliyetine sahiptir.
 • Az alan kaplar.
 • Toksiklenme veya taşkın gibi durumlarda biyofilm tamamen etkilenmez ve sistem daha hızlı toparlanır.
 • Düşük çamur yaşı ve düşük sıcaklıklarda bile kararlı nitrifikasyon sağlar.
 • Esnek tasarım; hemen hemen tüm aktif çamur prosesine uygulanabilir.
 • Hava ihtiyacından %30’a varan tasarruf sağlar.
 • Kapasite artışlarında pratik çözümdür.
 • Yüksek verimli organik karbon, azot ve fosfor giderimi sağlar.
 • Gerçek zamandaki oksijen kontrolü ile birlikte biofilm reaktöründe (MBBR) anaerobik amonyum oksidasyonu mümkündür.

SU YÖNETİMİ, ARITMA VE ÇEVRESEL ETKİ

Atık su arıtımı, atık suyun - uluslararası ve ulusal yasalar tarafından tanımlanan kirlilik konsantrasyonlarına uygun olarak - çevre üzerinde minimum etki ile su döngüsüne geri döndürülmeye veya doğrudan yeniden kullanılmaya uygun bir atık su haline dönüştürülmesini amaçlayan bir süreç aşamasıdır.

TOP