İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA SİSTEMLERİ

PROSES SUYU HAZIRLAMA SİSTEMLERİ

Endüstriyel tesislerde kullanılan proses türüne göre farklı kapasite ve özelliklerde su ihtiyacı bulunmakta ve bu ihtiyaç sürekliliğini korumaktadır. Çoğu zaman işletmeler, tesislerinde oluşan atıksuların arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarjı yerine; proseslerinde kullanabilecekleri özelliklerde geri kazanım sağlanmasını tercih etmektedirler. ARTEK ARITIM olarak arıtma tesisine giren atıksu debisinin yaklaşık %55’ini geri kazanım sistemlerinden prosese su kaynağı olarak sağlayabilmekteyiz.

SU YÖNETİMİ, ARITMA VE ÇEVRESEL ETKİ

Atık su arıtımı, atık suyun - uluslararası ve ulusal yasalar tarafından tanımlanan kirlilik konsantrasyonlarına uygun olarak - çevre üzerinde minimum etki ile su döngüsüne geri döndürülmeye veya doğrudan yeniden kullanılmaya uygun bir atık su haline dönüştürülmesini amaçlayan bir süreç aşamasıdır.

TOP