İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA SİSTEMLERİ

DENİZ SUYU ARITMA SİSTEMLERİ

Deniz suyu arıtma sistemleri, temel olarak tatlı su üretmek için deniz suyundan tuz ve diğer yabancı maddelerin uzaklaştırılması esasına dayanır. Tuzdan arındırma tesislerimizde ters ozmoz işlemi kullanılmaktadır.

TERS OZMOZ SİSTEMLERİ

Ters Ozmoz prosesleri günümüzün en gelişmiş su arıtma teknolojileridir. Su kalitesini olumsuz etkileyen iyonları, istenmeyen molekülleri ve içme suyundan daha büyük parçacıkları gidermek için yarı geçirgen bir membran kullanılır.

Özellikle son yıllarda doğal kaynak sularının bozulması, kirlenmesi ve yok olması nedeniyle pek çok su şişeleme firması, içme suyunun arıtımını ters ozmoz sistemi kullanarak sağlar.

Aynı zamanda deniz suyundan tatlı su elde edilmesi için kullanılan ters ozmoz sistemleri, özel tip membranlar sayesinde atıksu veya çeşitli su ile karışık sıvıların geri kazanımlarında da mükemmel sonuçlar verir. Bazı durumlarda suyun karakterizasyonuna bağlı olarak ön arıtma işlemlerine tabi tutmak gerekebilir.

 • Giriş Suyu Analizi
 • Giriş Suyu Sıcaklığı
 • Membran Polimer Seçimi
 • Uygulanan Basınç
 • Membran Ayırma Kapasitesi
 • Sistem Geri Kazanımı

Bu noktada en iyi tasarımın elde edilmesinde, firma deneyimi ve alanında uzman tasarım mühendisinin rolü ve becerisi ön plana çıkmaktadır. Firmamızın kalite garantisi altında tasarladığı bu sistemler, gerek uygulama deneyimimiz gerekse teknik ekibimiz sayesinde, tasarım parametreleri göz önüne alınarak gerekli çalışmalar yapılır ve en doğru, en ekonomik şekilde oluşturulur.

 

KLORÜRLER

% 90-95

SİYANÜRLER

% 90-95

POTASYUM

% 94-97

MAGNEZYUM

% 95-98

NİTRATLAR

% 85

HYPOSÜLFİTLER

% 97-98

AMONYUM

% 85-95

KURŞUN

% 96-98

KALSİYUM

% 95-98

KROMATLAR

% 90-97

FLORÜRLER

% 93-95

MANGANEZ

% 97-98

NİKEL

% 97-99

CİVA

% 95-97

SÜLFİTLER

% 96-98

ARSENİK

% 94-96

DEMİR

% 97-98

BAKIR

% 97-98

SODYUM

% 94-98

FOSFAT

% 98-99

GÜMÜŞ

% 95-97

HAŞERAT ÖNLEYİCİ ÜRÜNLER

% 95-98

SERTLİK ÖNLEYİCİLER

% 95-98

BAKTERİLER

% 99

PARAZİT ÖNLEYİCİLER

% 98

 

Avantajları

 • Tesis ilk yatırım maliyeti düşüktür.
 • İnsan müdahalesine gerek olmadan tam otomatik olarak çalışır.
 • İşletme masrafı ve enerji sarfiyatı düşüktür.
 • Üniteleri her açıdan korozyona karşı dayanıklıdır.
 • Son teknoloji ile üretilmiş olup, mikroprosesör kumandalıdır.

SU YÖNETİMİ, ARITMA VE ÇEVRESEL ETKİ

Atık su arıtımı, atık suyun - uluslararası ve ulusal yasalar tarafından tanımlanan kirlilik konsantrasyonlarına uygun olarak - çevre üzerinde minimum etki ile su döngüsüne geri döndürülmeye veya doğrudan yeniden kullanılmaya uygun bir atık su haline dönüştürülmesini amaçlayan bir süreç aşamasıdır.

TOP