İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA SİSTEMLERİ

FİLTRASYON SİSTEMLERİ

Filtrasyon sistemleri, sıvı veya gaz halindeki bir ortamdan, sıvının veya gazın geçmesine izin vererek katı parçacıkları tutan bir filtre ortamıdır. Filtre malzemesi olarak; aktif karbon, antrasit kömürü, kum ve çakıl gibi malzemeler kullanılmaktadır.

AKTİF KARBON SİSTEMLERİ

Aktif Karbon Filtrasyon sistemleri suda bulunan tat, koku, renk, organik ve inorganik maddeleri, deterjan, petrol ve sanayi atıkları gibi kirleticileri gideren adsorpsiyon prensibi ile çalışan fiziko-kimyasal arıtım üniteleridir.

Çok geniş yüzey alanına sahip olan aktif karbon, bu özelliği ile arıtılacak suyla temasını arttırır ve yüksek verimde arıtım sağlar. Bu sistemin tamamen otomatik olması ve insan müdahalesi gerektirmemesi en büyük avantajlarından biridir. Otomatik valflerle gerçekleşen geri yıkama işlemi ile aktif karbon yüzeyine tutunan kirleticileri geri adsorbe eder ve arıtılacak suyun filtre yatağından homojen bir akış ile geçmesini sağlar. Böylece yüksek verimlilik kapasitesiyle çalışır.

Multimedia Kum Filtrasyon Sistemleri

Çok katmanlı (multimedya) filtreler, sedimentasyon mantığına dayalı olarak çalışan filtrasyon sistemleridir. Filtre içerisinde kademeli olarak farklı boyutlarda filtre malzemesi (çakıl, kuartz, antrasit) yerleştirilerek katmanlar arası boşluğun minimum seviyeye indirilmesi ve maksimum seviyede kirletici madde tutulması ile verimliliğin sağlandığı Filtrasyon çeşididir.

Kum filtrasyon sistemleri, suda bulanıklığa sebep olabilen ve su kalitesini bozan askıda katı maddeleri ve istenmeyen kirletici parametreleri uzaklaştırma amacı ile kullanılmaktadır. Filtrasyon basamağı iyi uygulanmış sistemlerde diğer kısımlara gidecek kirlilik yükü en aza indirgeneceğinden, arıtma sistemin verimi en yüksek kapasitede çalışacaktır. Bunun yanı sıra makine, ekipman ve tesisat bölümlerinde oluşacak tıkanmalar ve arızalanmalar engellenecektir. Ayrıca enerji sarfiyatındaki artışlar azalacak, sistemin işletme ömrü uzatılmış olacaktır.

Ultra-Filtrasyon Sistemleri (UF)

Ultra-Filtrasyon (UF) Sistemleri, suyun ortalama 0.01 – 0.1 mikron gözenek çapına sahip yarı geçirgen ince zarların (membran) kullanıldığı ters osmoz işlemine benzeyen basınçlı membran filtrasyonu sistemleridir. Bu yöntem suyun kimyasına müdahalede bulunmadan, suyun fiziksel özelliklerinde ciddi farklılıklara sebep olmaktadır. Ultra-filtrasyondan önce arıtılması düşünülen emülsiyonun bir ön arıtma işlemine tutulmasında fayda vardır.

Bu sistem; tortu, bulanıklık ve askıda katı madde (AKM) giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Diğer önemli özelliklerinden birisi de suda bulunması muhtemel bakteri ve virüslerin tamamını giderebilmesidir. Özelikle kaynak suları ve içme suyu arıtımında gün geçtikçe yoğun bir kullanım alanına ulaşmaktadır.

Avantajları

 • Kimyasal maddeye ihtiyaç yoktur. (Koagülant, flokülant, dezenfektan, asit, baz vb.)
 • Ortam derinlik filtrasyonuna karşı boyut filtrasyonu imkânı sağlar.
 • Delikli elyafın temel ilkesi filtrasyon olduğundan, besleme suyundaki istenmeyen bileşenler dışında, çalışması esnasında herhangi bir atık meydana getirmez.
 • Bu atıkların yönetimine ilişkin operasyon maliyetlerinin azaltılmasını sağlar.
 • Düşük enerji tüketimi sağlar.
 • Parçacık ve mikrobiyal ayrıştırma bakımından arıtılan su karakteri kalitedir. Bu kalite stabildir.
 • Tesis az alan kaplar.
 • Basit otomasyon imkanı sağlar.

Kullanım Alanları

 • Şişeleme Tesislerinde Filtrasyon
 • Yüzeysel Suların Filtrasyonu
 • Deniz Suyu Ön Arıtma Sistemleri
 • Arıtılmış Atıksuların Geri Kazanılması
 • Bakteri ve Virüs Giderimi
 • Renk Giderimi

SU YÖNETİMİ, ARITMA VE ÇEVRESEL ETKİ

Atık su arıtımı, atık suyun - uluslararası ve ulusal yasalar tarafından tanımlanan kirlilik konsantrasyonlarına uygun olarak - çevre üzerinde minimum etki ile su döngüsüne geri döndürülmeye veya doğrudan yeniden kullanılmaya uygun bir atık su haline dönüştürülmesini amaçlayan bir süreç aşamasıdır.

TOP