İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA SİSTEMLERİ

NEHİR SUYU ARITMA SİSTEMLERİ

Yüzey suyu olan nehir suyunun kullanma suyuna dönüştürülmesi için tasarlanmış sistemlerdir. Arıtılan suyun içilebilir hale gelmesi için sistem sonunda ters ozmos sistemlerinin kullanılması öngörülmektedir. Üniteler, yer değiştirmeye olanak vermesi amacıyla mobilize konteyner olarak da tasarlanabilmektedir. Bu üniteler, ekonomik olması, yer değiştirmeye elverişli olması ve kolay çalıştırılabilmesi dolayısıyla yüzey suyunun arıtılarak kullanılmasına imkân veren bölgelerde tercih edilmektedir. Klasik Nehir Suyu Arıtma Sistemleri aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır.

Ön Klorlama

İstenilen kalitede bir arıtma elde etmek için kimyasal arıtma öncesi ön dezenfeksiyon işleminde klor tercih edilmektedir.

Koagülasyon

Ham suyun içinde bulunan çökelmeyen kolloidal maddeleri ve askıda katı maddeleri, hızlı çökelen floklara çevirmek için suya kimyasal madde ilavesi yapılarak hızlı karıştırma sağlanır.

Flokülasyon

Koagülasyon işlemi sonucunda destabilize edilmiş küçük flokların yavaş karıştırılarak birleşmesi ve hızlı çökebilen büyük flokların oluşması işlemidir. Yavaş karıştırma için mekanik mikserler veya hava karıştırıcılar tercih edilmektedir.

Lamellalı Çöktürme

Koagülasyon ve flokülasyon işlemlerinden geçen atıksu, çöktürme ünitesine ulaşır. Burada gerekli çökeltme alanını azaltmak için yaygın olarak lamellalı çöktürme işlemi uygulanır. Konvansiyonel çökeltmeden farklı olarak, lamellalı çöktürme düşük yüzey alanında yüksek çökeltme alanı sağlayarak alandan tasarruf sağlar.

Filtrasyon

Kimyasal arıtma sonucunda arıtılan suda çökmeden kalan küçük boyutlu askıdaki katı maddeleri tutmak ve yüksek kalitede temiz su elde etmek için suyun filtre ortamından geçirilmesi işlemidir.

Son Klorlama

Arıtılmış suda bulunması gereken bakiye klor miktarı sağlanarak; arıtılmış suda herhangi bir mikrobiyolojik varlığın kalmadığından emin olunur.

Nehir Suyu Arıtma Sistemleri

SU YÖNETİMİ, ARITMA VE ÇEVRESEL ETKİ

Atık su arıtımı, atık suyun - uluslararası ve ulusal yasalar tarafından tanımlanan kirlilik konsantrasyonlarına uygun olarak - çevre üzerinde minimum etki ile su döngüsüne geri döndürülmeye veya doğrudan yeniden kullanılmaya uygun bir atık su haline dönüştürülmesini amaçlayan bir süreç aşamasıdır.

TOP